Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
59. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-386 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27 - T-377

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.