Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
60. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-105 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27 - T-378

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedas (1)