Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-10
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-173
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-174
03. DĖL PRITARIMO FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS INICIJUOJAMAM INVESTICINIAM PROJEKTUI ,,VALSTYBINIŲ IR FIZINIAMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS GERDŽIŪNŲ KADASTRINĖJE VIETOVĖJE“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2015-10-16
T-175
04. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-10-16
T-176
05. DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ RIBOJIMO ZONOS NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2015-10-16
T-177
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO
2015-10-16
T-178
07. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ PASKYRIMO VIEŠUOJU GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJU IR NUOTEKŲ TVARKYTOJU
2015-10-16
T-179
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-326 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-10-16
T-180
09. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-181
10. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-10-16
T-182
11. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-10-16
T-183
12. DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-184
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ, MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, SENIŪNIJŲ KULTŪROS CENTRŲ, LAISVALAIKIO CENTRŲ IR LAISVALAIKIO SALIŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-185
14. DĖL PRIEDO NUSTATYMO LAIKINAI EINANČIAI PAREIGAS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DAIVAI BUKŠNIENEI
2015-10-16
T-186
15. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DIANAI ŠLEŽIENEI
2015-10-16
T-187
16. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ
2015-10-16
T-188
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-10-16
T-189
18. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ RENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI
2015-10-16
T-190
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-10-16
T-191
20. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2016 METAIS
2015-10-16
T-192
21. DĖL JOLANTOS VAŠKIENĖS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2015 METUS
2015-10-16
T-193
22. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ SUTEIKIMO IMANT BANKO PASKOLĄ
2015-10-16
T-194
23. DĖL SUTIKIMO
2015-10-16
T-195
24. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-10-16
T-196
25. DĖL LEIDIMO PAKEISTI NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3, PASKIRTĮ
2015-10-16
T-197
26. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KIDULIŲ AMBULATORIJA ATNAUJINIMO
2015-10-16
T-198
27. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU LABDAROS IR PARAMOS FONDU LABDAROS FONDU LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU ATNAUJINIMO
2015-10-16
T-199
28. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJAI
2015-10-16
T-200
29. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2015-10-16
T-201
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-202
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS EVALDO SNIEČKAUS TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
2015-10-16
T-203
32. DĖL PRIEMOKOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI EVALDUI SNIEČKUI NUSTATYMO
2015-10-16
T-204
33. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-205
34. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-10-16
T-206
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-10-16
T-207
36. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PALUOBIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2015-10-16
T-208
37. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2015-10-16
T-209
38. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2015-10-16
T-210
39. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2015-10-16
T-211
40. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2015-10-16
T-212
41. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BERŽYNŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2015-10-16
T-213
42. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE
2015-10-16
T-214
43. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOJE
2015-10-16
T-215
44. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2015-10-16
T-216
45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO
2015-10-16
T-217
46. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-10-16
T-218
47. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2015-10-16
T-219
48. DĖL ŠAKIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 2015 METAIS
2015-10-16
T-220