Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-10
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-173
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-174
03. DĖL PRITARIMO FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS INICIJUOJAMAM INVESTICINIAM PROJEKTUI ,,VALSTYBINIŲ IR FIZINIAMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS GERDŽIŪNŲ KADASTRINĖJE VIETOVĖJE“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2015-10-16
T-175
04. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-10-16
T-176
05. DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ RIBOJIMO ZONOS NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2015-10-16
T-177
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO
2015-10-16
T-178
07. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ PASKYRIMO VIEŠUOJU GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJU IR NUOTEKŲ TVARKYTOJU
2015-10-16
T-179
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-326 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-10-16
T-180
09. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-181
10. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-10-16
T-182
11. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-10-16
T-183
12. DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-184
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ, MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, SENIŪNIJŲ KULTŪROS CENTRŲ, LAISVALAIKIO CENTRŲ IR LAISVALAIKIO SALIŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-185
14. DĖL PRIEDO NUSTATYMO LAIKINAI EINANČIAI PAREIGAS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DAIVAI BUKŠNIENEI
2015-10-16
T-186
15. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DIANAI ŠLEŽIENEI
2015-10-16
T-187
16. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ
2015-10-16
T-188
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-10-16
T-189
18. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ RENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI
2015-10-16
T-190
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-10-16
T-191
20. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2016 METAIS
2015-10-16
T-192
21. DĖL JOLANTOS VAŠKIENĖS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2015 METUS
2015-10-16
T-193
22. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ SUTEIKIMO IMANT BANKO PASKOLĄ
2015-10-16
T-194
23. DĖL SUTIKIMO
2015-10-16
T-195
24. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2015-10-16
T-196
25. DĖL LEIDIMO PAKEISTI NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3, PASKIRTĮ
2015-10-16
T-197
26. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KIDULIŲ AMBULATORIJA ATNAUJINIMO
2015-10-16
T-198
27. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU LABDAROS IR PARAMOS FONDU LABDAROS FONDU LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU ATNAUJINIMO
2015-10-16
T-199
28. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJAI
2015-10-16
T-200
29. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2015-10-16
T-201
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-202
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS EVALDO SNIEČKAUS TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
2015-10-16
T-203
32. DĖL PRIEMOKOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI EVALDUI SNIEČKUI NUSTATYMO
2015-10-16
T-204
33. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-10-16
T-205
34. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-10-16
T-206
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-10-16
T-207
36. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PALUOBIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2015-10-16
T-208
37. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2015-10-16
T-209
38. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2015-10-16
T-210
39. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2015-10-16
T-211
40. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2015-10-16
T-212
41. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BERŽYNŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2015-10-16
T-213
42. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE
2015-10-16
T-214
43. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOJE
2015-10-16
T-215
44. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2015-10-16
T-216
45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO
2015-10-16
T-217
46. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-10-16
T-218
47. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2015-10-16
T-219
48. DĖL ŠAKIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 2015 METAIS
2015-10-16
T-220