Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-326 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-10-16 - T-180

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.