Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-10-16 - T-207

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.