Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-05
1. 01. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO REGALIJŲ ĮTEIKIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-05-26
TSP-168
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-05-26
TSP-169
3. 03. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO IR FONDO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ PADENGIMO
2017-05-26
TSP-170
4. 04. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2017-05-26
TSP-171
5. 05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-366 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-88 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2017-05-26
TSP-172
6. 06. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2018 METAMS
2017-05-26
TSP-173
7. 07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-05-26
TSP-174
8. 08. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-05-26
TSP-175
9. 09. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2017-05-26
TSP-176
10. 10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2017-05-26
TSP-177
11. 11. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2017-05-26
TSP-178
12. 12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, KAUPIMO, ĮMOKĖJIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-05-26
TSP-179
13. 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMO GAMTOS PAVELDO OBJEKTO – KURYNĖS DENDROLOGINIO RINKINIO – STATUSO SUTEIKIMO Z. NAUJOKAIČIO ŽEMĖS SKLYPUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-05-26
TSP-180
14. 14. DĖL ASFALTUOTINŲ ŽVYRKELIŲ RUOŽŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO
2017-05-26
TSP-181
15. 15. DĖL ASFALTUOTINŲ ŽVYRKELIŲ RUOŽŲ PER GYVENVIETES PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO
2017-05-26
TSP-182
16. 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 22 d. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ RENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI“ DALINIO PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2017-05-26
TSP-183
17. 17. DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“
2017-05-26
TSP-184
18. 18. DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“
2017-05-26
TSP-185
19. 19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2016 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-05-26
TSP-186
20. 20. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2017-05-26
TSP-187
21. 21. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ STEIGIMO ŠAKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE BEI PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ VEIKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-05-26
TSP-188
22. 22. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2017-05-26
TSP-189
23. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE“ PAKEITIMO
2017-05-26
TSP-190
24. 24. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“
2017-05-26
TSP-191
25. 25. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2017-05-26
TSP-192
26. 26. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2017-05-26
TSP-193
27. 27. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2017-05-26
TSP-194
28. 28. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2017-05-26
TSP-195
29. 29. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2017-05-26
TSP-196
30. 30. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2017-05-26
TSP-197
31. 31. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2017-05-26
TSP-198
32. 32. DĖL PAVEDIMO EITI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS IR PRIEMOKOS NUSTATYMO
2017-05-26
TSP-199
33. 33. DĖL DARBO SUTARTIES SU ROMU DUMBLIAUSKU NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2017-05-26
TSP-200