Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, KAUPIMO, ĮMOKĖJIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-05-26 - TSP-179

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedas (1)