Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE“ PAKEITIMO
2017-05-26 - TSP-190

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.