Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-10
1. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-10-18
TSP-346
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-10-18
TSP-347
3. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-10-18
TSP-348
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-349
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS PATVIRTINIMO
2018-10-18
TSP-350
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-298 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SLAVIKŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAPILDYMO
2018-10-18
TSP-351
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-352
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL PAVEDIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-353
9. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“
2018-10-18
TSP-354
10. DĖL VIDUTINĖS KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO
2018-10-18
TSP-355
11. DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ VYKDYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO
2018-10-18
TSP-356
12. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-10-18
TSP-357
13. DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-10-18
TSP-358
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-359
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-360
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMO 2018 METAMS“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-361
17. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ATSTOVAUTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KREPŠINIO KLUBO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
2018-10-18
TSP-362
18. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MOTORSPORT LT“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO UŽ 2018 METUS
2018-10-18
TSP-363
19. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA SINTAUTŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-10-18
TSP-364
20. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJAI
2018-10-18
TSP-365
21. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2018-10-18
TSP-366
22. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-10-18
TSP-367
23. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4 K1, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-10-18
TSP-368
24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-10-18
TSP-369
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-370
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-285 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-371
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-43 „DĖL TURTO PERDAVIMO“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-372
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-373
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-374
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-375
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-134 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-10-18
TSP-376
32. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMUI
2018-10-18
TSP-377
33. DĖL PRITARIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ DARIAUS IR GIRĖNO APYGARDOS 2-OSIOS RINKTINĖS, LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS SUVALKIJOS ŠAULIŲ 4-OSIOS RINKTINĖS IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2018-10-18
TSP-378
34. DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS MEMORANDUMUI „DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ“
2018-10-18
TSP-379
35. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2018-10-19
TSP-380
36. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ MIESTO NEPRIKLAUSOMYBĖS, V.KUDIRKOS, VYTAUTO IR BAŽNYČIOS GATVĖMIS RIBOJAMO KVARTALO RENOVACIJOS PLANUI
2018-10-23
TSP-382