Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-298 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SLAVIKŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAPILDYMO
2018-10-18 - TSP-351

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.