Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL PAVEDIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2018-10-18 - TSP-353

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.