Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
11. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-187 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-07-28 - T-201

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.