Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
13. DĖL LĖŠŲ, NUMATYTŲ PARAPIJINIŲ NAMŲ FINANSAVIMUI, SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-07-28 - T-203

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedas (1)