Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
18. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
2005-07-28 - T-208

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.