Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-165 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-07-28 - T-217

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.