Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-08 - AT-646

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.