Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI“ PAKEITIMO
2018-01-26 - T-23

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedas (1)