Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „lekėčių atnaujinimas ir plėtra“ PAKEITIMO
2018-12-13 - TSP-419

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.