Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (ŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2019-2021 METŲ PERSPEKTYVINIŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2018-12-13 - TSP-427

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedas (1)