Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR.T-281 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-12-13 - TSP-429

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.