Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-377 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO
2018-12-13 - TSP-441

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.