Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"
2019-06-03 - AT-484

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedas (1) Priedas (2) Priedas (3)