Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ĮSAKYMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13 - AT-506

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedas (1)