Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS IR MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ BEI INSTRUMENTŲ NUOMĄ NUSTATYMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOJE“ PAKEITIMO
2019-07-11 - TSP-250

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.