Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-336 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMISKOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-07-11 - TSP-257

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.