Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-336 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMISKOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-07-11 - TSP-257
Parsisiųsti dokumentą
Peržiūrėti dokumentą
Priedai