Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-07-11 - TSP-265

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.