Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-234 ,,DĖL 2012 M. RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-07-10 - AT-793

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.