Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro direktorės Romos Paškevičiūtės metinės veiklos užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

8.1.Gerinti mokinių pasiekimus.

Individualias mokinių galimybes atitinkantys sportinio ugdymo pasiekimai.

Ne mažiau 50 mokinių taps respublikinių ar regioninių varžybų prizininkais. 80% mokinių dalyvaus varžybose.

8.2.Skatinti bendradarbiavimą su tėvais, siekiant individualios mokinio pažangos.

Sistemingai organizuoti tėvų susirinkimus, kitos tėvų informavimo priemonės. Tėvai kviečiami į centro sportinius renginius.

Surengti ne mažiau kaip 2 tėvų susirinkimus grupėse. Tėvai informuojami ir kviečiami dalyvauti sporto centro renginiuose.

8.3.Skatinti rajono gyventojų 

(mokyklinio amžiaus) fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą per ilgalaikes sportinio ugdymo programas.

Populiarinti Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centre vykdomų sporto šakų programas, vykdyti talentingų sportininkų atrankas.

Sukomplektuoti sporto mokymo grupių skaičių – 25 ir išlaikyti visus metus.

8.4.Skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą ir formuoti aktyvaus  laisvalaikio  įpročius.

Didinti rajono gyventojų naudojimąsi laisvalaikio paslaugomis.

Per metus suteikta paslaugų rajono gyventojams sporto bazėse skaičius -  16000,00.   Per metus suteikta baseino paslaugų rajono gyventojams skaičius – 15000,00.

8.5.Tradicinių Šakių rajono savivaldybės sporto renginių , varžybų organizavimas ir vykdymas.

Užtikrinti kokybiškas Šakių rajono savivaldybės sporto renginių, varžybų organizavimą ir vykdymą.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei įvyko 100% suplanuotų Šakių rajono savivaldybės sportinių renginių.

Paskutinis atnaujinimas: