Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLĖS (PAŽYMA)

 2016 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. AT-498 "Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo"

1. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

2. RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERLEIDIMO SUTARČIŲ SUDARYMO BEI ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-12 13:45:20