Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-07
1. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO
2019-07-11
TSP-248
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-07-11
TSP-249
3. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS IR MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ BEI INSTRUMENTŲ NUOMĄ NUSTATYMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOJE“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-250
4. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS steigimo GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE „EGLUTĖ“ IR Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimO Nr. T-90 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir ikimokyklinio, priešmokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-251
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2019-07-11
TSP-252
6. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO
2019-07-11
TSP-253
7. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,SUDARGO MELIORACIJA“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MSNA ,,SUDARGO MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2019-07-11
TSP-254
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-255
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-264 ,,DĖL KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-07-11
TSP-256
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-336 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMISKOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-257
11. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „WiFi4EU ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
2019-07-11
TSP-258
12. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ZANAVYKŲ IR GOLDAP „MAZURSKI ZDRÓJ“ REGIONAI – NEATRASTOS TURIZMO GALIMYBĖS“
2019-07-11
TSP-259
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-297 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SUDARGO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-260
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-168 „DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-261
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-65 „Dėl ŠAKIŲ rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-262
16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-263
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-264
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-265
19. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2019-07-11
TSP-266
20. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2019-07-11
TSP-267
21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PERDAVIMO ASOCIACIJAI ŠAKIŲ RAJONO CUKRALIGE SERGANČIŲJŲ KLUBUI „LINELIS“ PAGAL PANAUDOS SUTART�
2019-07-11
TSP-268
22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LIEPALOTŲ KAIME, MOKYKLOS G. 27, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-07-11
TSP-269
23. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS DALIES, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-07-11
TSP-270
24. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2019-07-12
TSP-271
25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo
2019-07-15
TSP-272
26. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ DIEGIMAS KUKARSKĖS GLOBOS NAMUOSE“, JO FINANSAVIMUI GAUTI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMUI
2019-07-17
TSP-273
27. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ KIDULIŲ DVARO SODYBOS (LIETUVA) IR KRISTIJONO DONELAIČIO MUZIEJAUS TOLMINKIEMYJE (RUSIJA) RESTAURAVIMAS“ PAKEITIMO
2019-07-18
TSP-274