Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-07
1. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO
2019-07-11
TSP-248
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-07-11
TSP-249
3. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS IR MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ BEI INSTRUMENTŲ NUOMĄ NUSTATYMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOJE“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-250
4. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS steigimo GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE „EGLUTĖ“ IR Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimO Nr. T-90 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir ikimokyklinio, priešmokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-251
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2019-07-11
TSP-252
6. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO
2019-07-11
TSP-253
7. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,SUDARGO MELIORACIJA“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MSNA ,,SUDARGO MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2019-07-11
TSP-254
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-255
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-264 ,,DĖL KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO UŽ ASMENIS, TURINČIUS TEISĘ Į BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-07-11
TSP-256
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-336 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMISKOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-257
11. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „WiFi4EU ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
2019-07-11
TSP-258
12. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ZANAVYKŲ IR GOLDAP „MAZURSKI ZDRÓJ“ REGIONAI – NEATRASTOS TURIZMO GALIMYBĖS“
2019-07-11
TSP-259
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-297 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SUDARGO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-260
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-168 „DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-261
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-65 „Dėl ŠAKIŲ rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-262
16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-263
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-264
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-07-11
TSP-265
19. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2019-07-11
TSP-266
20. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2019-07-11
TSP-267
21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PERDAVIMO ASOCIACIJAI ŠAKIŲ RAJONO CUKRALIGE SERGANČIŲJŲ KLUBUI „LINELIS“ PAGAL PANAUDOS SUTART�
2019-07-11
TSP-268
22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LIEPALOTŲ KAIME, MOKYKLOS G. 27, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-07-11
TSP-269
23. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS DALIES, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-07-11
TSP-270
24. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2019-07-12
TSP-271
25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo
2019-07-15
TSP-272
26. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ DIEGIMAS KUKARSKĖS GLOBOS NAMUOSE“, JO FINANSAVIMUI GAUTI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMUI
2019-07-17
TSP-273
27. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ KIDULIŲ DVARO SODYBOS (LIETUVA) IR KRISTIJONO DONELAIČIO MUZIEJAUS TOLMINKIEMYJE (RUSIJA) RESTAURAVIMAS“ PAKEITIMO
2019-07-18
TSP-274