Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. AT-372 „ DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2016-04-04 - AT-309

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.