Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. AT-266 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUMATOMŲ STEBĖTI 2016 M. MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR ŠIŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-04-21 - AT-375

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.