Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AT-997 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-15 - AT-1073

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.