Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. AT-685 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO NUO PAVESTO DARBO AR UŽDUOTIES REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-11-17 - AT-1077

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedas (1)