Lietuvių kalba English
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-01-19 - T-5 | Aktualumas:

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.