Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Informuojame visuomenę apie neigiamas korupcijos pasekmes ir raginame aktyviai pasipriešinti korupcijai. Korupciniai nusikaltimai – ne lengvesni už kitus nusikaltimus, todėl visuomenė neturėtų būti jiems atlaidi.

ANYKŠČIUOSE – STT ORGANIZUOTAS ANTIKORUPCINĖS APLINKOS KŪRIMO RENGINYS

2019-06-13

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), siekdama padėti savivaldybių vadovams kurti korupcijai atsparią aplinką, Anykščiuose organizavo renginį „Pagrindiniai iššūkiai ir priemonės korupcijos rizikoms savivaldybėse suvaldyti“.

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos vienas iš tikslų – siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai. Siekiant šio tikslo, ypatinga reikšmė tenka savivaldybių vadovams, kurių asmeninis pavyzdys, aukščiausių elgesio standartų laikymasis, aiški antikorupcinė pozicija ir aktyvus įsitraukimas į antikorupcinę veiklą užtikrina nuoseklų ir veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.

„2018 metų tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ duomenimis, miestų ir rajonų savivaldybės yra laikomos vienos labiausiai korumpuotų institucijų Lietuvoje. Tai, kad savivaldybės išlieka tarp institucijų, kurios yra vertinamos kaip labiausiai korumpuotos, ir per pastaruosius kelerius metus nėra stebima pamatuojamų teigiamų pokyčių, sietina su proaktyvaus viešojo sektoriaus įsitraukimo ir dalyvavimo užtikrinant ir įdiegiant savikontrolės principus savo institucijų viduje stoka“, – teigia STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius.

Renginio metu buvo aptartos korupcijos prevencijos veiklos aktualijos, korupcijos rizikos veiksniai savivaldybėse, pristatytos efektyviausios korupcijos prevencijos priemonės, diskutuota, kokių veiksmų reikia imtis, siekiant užtikrinti savivaldybių atsparumą korupcijai.

Renginyje dalyvavo ir Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistas Irmantas Baltūsis, atsakingas už korupcijos prevenciją savivaldybėje.

Antikorupcinis švietimas Šakiuose

 

Šakių rajono savivaldybėje paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena.

Tarptautinės antikorupcijos dienos Šakių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose. 

Vaizdo paskaitos

Iš kur atsiranda korupcija? Kur ji labiausiai paplitusi? Ką apie korupciją mano verslo atstovai? Atsakymus ir dar daugiau naudingos informacijos rasite šiame video.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) iniciatyva sukurta ir išleista komiksų knygelė ir filmukai apie korupcija ir jos pasekmes. 

Antikorupcinius filmukus rasite čia

Naudingos nuorodos:

 


 

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TIRTO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO

2018-08-14

 

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyrius 2018-08-03 raštu Šakių rajono savivaldybės administraciją informavo apie tai, jog atlikus papildomus tyrimo veiksmus, nustatyta, kad Šakių rajono savivaldybės administracijos Plokščių seniūnijos seniūnės Laimutės Miliūnienės veiksmuose galimai yra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalyje, požymiai, todėl dėl šio fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas ir tyrimui atlikti baudžiamoji byla perduota Marijampolės apskrities VPK Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriui.   

Primename, kad 2017-12-26 Šakių PK yra gavęs pil. Laimos Rimienės pareiškimą dėl jos šeimos kapavietės užteršimo medžių pjuvenomis atliekant avarinės būklės medžių pjovimo darbus Plokščių kapinėse, pagal kurį buvo pradėta administracinio nusižengimo bylos teisena.

 


SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE – BAIGTAS GALIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TYRIMAS

2018-06-11

 

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Šakių rajono policijos komisariatas (PK) Savivaldybės administracijai buvo persiuntęs surinktą medžiagą dėl galimo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 369 straipsnio nusižengimo bei tolimesnio objektyvaus aplinkybių aiškinimosi.

Minėtu raštu Savivaldybės administracija buvo informuota apie tai, jog Šakių PK yra gavęs pil. Laimos Rimienės pareiškimą, pagal kurį buvo pradėta administracinio nusižengimo bylos teisena. Šakių PK rašte Administracija informuojama, kad tyrimo metu nustatyta, jog pil. L. Rimienė, atėjusi į kapines, esančias Plokščių k. Šakių r., pastebėjo, kad jos šeimos kapavietė yra užteršta medžio drožlėmis. Nustatyta, kad 2017 m. gegužės 11 d. UAB „Pjovėjai“ sudarė sutartį su Administracija, kuria įsipareigojo atlikti avarinių medžių pjovimo darbus. 2017 m. gruodžio 19 d. UAB „Pjovėjai“ vykdė medžių pjovimo darbus Plokščių k. kapinėse, darbų užsakovas Plokščių k. seniūnė L. Miliūnienė. Iš Šakių PK tyrimo metu surinktų duomenų nustatyta, kad pil. L. Rimienės kapavietė buvo užteršta medžių tvarkymo metu, todėl remiantis surinkta medžiaga nustatyta, kad asmenų veiksmuose yra administracinio nusižengimo požymių, numatytų ANK 369 straipsnyje.

Atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės apylinkės teismas 2018 m. kovo 22 d. priėmė nutartį minėtoje administracinio nusižengimo byloje ir vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. AT-506 „Dėl termino administracinio nusižengimo teisenai atlikti pratęsimo“ Administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistui Irmantui Baltūsiui buvo pavesta atlikti administracinio nusižengimo teiseną ir priimti sprendimą administracinio nusižengimo byloje.

                            Atliekant minėtą tyrimą ir atsižvelgiant į naujai paaiškėjusius faktus bei įvertinant visus surinktus duomenis ir aplinkybes nustatyta, kad Administracijos Plokščių k. seniūnės L. Miliūnienės ir UAB „Pjovėjai“ direktoriaus I. Kanapecko veiksmuose įžvelgtini galimų administracinių nusižengimų, numatytų ANK 224, 518 straipsniuose, požymiai, todėl vadovaujantis ANK 615 straipsnio 1 dalimi, 589 straipsnio 49 punktu ir 590 straipsnio 3 dalimi Marijampolės AVPK Šakių r. PK birželio 1 d. buvo išsiųsta surinkta medžiaga dėl galimų ANK 224, 518 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų bei tolimesnio aplinkybių aiškinimosi bei ANK numatytų sprendimų priėmimo.


VILNIUJE – SUSITIKIMAS SU STT VADOVAIS

2018-06-11

 

Birželio 8 d. Specialiųjų tyrimų tarnyboje Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistas Irmantas Baltūsis, atsakingas už korupcijos prevenciją savivaldybėje, susitiko su STT direktoriumi Žydrūnu Bartkumi ir kitais atsakingais STT pareigūnais. Susitikimo metu buvo aptarti korupcijos prevencijos, naujos antikorupcinės programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano parengimo, teisės aktų antikorupcinio vertinimo bei kiti aktualūs klausimai bei problemos, su kuriomis susiduriama įgyvendinant Nacionalinę kovos su korupcija programą ir Korupcijos prevencijos įstatyme bei kituose teisės aktuose keliamus tikslus korupcijos prevencijos srityje. 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-14 08:00:21