Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-07
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2005-07-28
T-191
02. DĖL SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2005-07-28
T-192
03. DĖL JONO ALEKSOS IR JUOZO ALEKSOS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠERMUKŠNIŲ G. 3, PADALIJIMO Į DU SKLYPUS IR VIENO JŲ PASKIRTIES PAKEITIMO Į KOMERCINĘ PASKIRTĮ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-07-28
T-193
04. DĖL NEMUNO DVIRAČIŲ TRASOS ŠAKIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-07-28
T-194
05. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO IR PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-07-28
T-195
06. DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTUOSE
2005-07-28
T-196
07. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-07-28
T-197
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOORDINACINĖS TARYBOS IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-07-28
T-198
09. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS TEIKIMO ŠEIMAI (VIENAM GYVENANČIAM ASMENIUI) STICHINĖS NELAIMĖS, GAISRO, SKURDO AR KITU YPATINGU ATVEJU TVARKOS TVIRTINIMO
2005-07-28
T-199
10. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO
2005-07-28
T-200
11. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-187 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-07-28
T-201
12. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-07-28
T-202
13. DĖL LĖŠŲ, NUMATYTŲ PARAPIJINIŲ NAMŲ FINANSAVIMUI, SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-07-28
T-203
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR. T-240 PAPILDYMO
2005-07-28
T-204
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VALDYBOS AKCIJOS, ĮSIGYTOS 1993 M. KOVO 26 D. IŠ AB „VILNIAUS BIRŽA“, NURAŠYMO
2005-07-28
T-205
16. DĖL ATLEIDIMO LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS ŠAKIŲ SKYRIAUS ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 2005 METAMS
2005-07-28
T-206
17. DĖL TURTO NURAŠYMO
2005-07-28
T-207
18. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
2005-07-28
T-208
19. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2005-07-28
T-209
20. DĖL TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO
2005-07-28
T-210
21. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-07-28
T-211
22. DĖL TURTO MAINŲ
2005-07-28
T-212
23. DĖL PROJEKTO „MOKINIŲ KŪNO KULTŪROS UGDYMO SĄLYGŲ GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE“
2005-07-28
T-213
24. DĖL PROJEKTO „KVALIFIKUOTA ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA – TOLYGIOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS GARANTAS“
2005-07-28
T-214
25. DĖL PROJEKTO „KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENEI“
2005-07-28
T-215
26. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2005-07-28
T-216
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-165 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-07-28
T-217
28. DĖL TARPTAUTINIO DVIRAČIŲ ŽYGIO PO ŠEŠUPĖS KRAŠTĄ
2005-07-28
T-218
29. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-07-28
T-219
30. DĖL RENGIAMŲ IR VYKDOMŲ TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ RYŠIO IŠLAIDŲ
2005-07-28
T-220
31. DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2005-07-28
T-221
32. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-07-28
T-222
33. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI PERSONALO VALDYMO FUNKCIJAS
2005-07-28
T-223
34. DĖL VYTAUTO UNGUVAIČIO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, MAŠTAIČIŲ KAIME, TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-07-28
T-224
35. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠAKIŲ KREPŠINIO KLUBĄ
2005-07-28
T-225