Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-12
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL PAVEDIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-411
2. DĖL VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, PERIODINIŲ IR SĄLYGINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-12-13
TSP-412
3. DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBAI RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2018-12-13
TSP-414
4. DĖL ŠAKIŲ rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir ŠAKIŲ rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo PATVIRTINIMO
2018-12-13
TSP-415
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-153 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2016–2018 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-416
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-417
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽVIRGŽDAIČIŲ atnaujinimas ir plėtra“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-418
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „lekėčių atnaujinimas ir plėtra“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-419
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GRIŠKABŪDŽIO atnaujinimas ir plėtra“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-420
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-421
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-236 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMAS TERITORIJOJE TARP V. KUDIRKOS IR KĘSTUČIO GATVIŲ ŠAKIUOSE“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-422
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-423
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS ŠAKIŲ RAJONE“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-424
14. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-12-13
TSP-425
15. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-12-13
TSP-426
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (ŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2019-2021 METŲ PERSPEKTYVINIŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2018-12-13
TSP-427
17. DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ
2018-12-13
TSP-428
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR.T-281 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-429
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-430
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-431
21. DĖL TURTO NURAŠYMO
2018-12-13
TSP-432
22. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJAI
2018-12-13
TSP-433
23. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-12-13
TSP-434
24. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-435
25. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-436
26. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-437
27. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU LABDAROS IR PARAMOS FONDU LABDAROS FONDU LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-438
28. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS KAUNO TERITORINE VALDYBA NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-439
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-108 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PALUOBIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-440
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-377 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-441
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-114 „DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI KRIŪKŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-442
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO NR. T-314 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PALUOBIŲ KAIME, BAŽNYČIOS G. 7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-443
33. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MSTL., DRAUGYSTĖS G. 45, PERDAVIMO LABDAROS IR PARAMOS FONDUI LABDAROS FONDUI LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-444
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ MSTL., P. VAIČAIČIO G. 36, PERDAVIMO ASOCIACIJAI SINTAUTŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-445
35. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-446
36. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-447
37. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJAI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-448
38. DĖL DARBO SUTARTIES SU ARŪNU ŠALNAIČIU NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-449
39. DĖL DARBO SUTARTIES SU NIJOLE ŠAPOLIENE NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-450
40. DĖL DARBO SUTARTIES SU DANA KRIAUČIŪNIENE NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-451
41. DĖL SKYRIMO Į ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2018-12-13
TSP-452
42. DĖL SKYRIMO Į ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2018-12-13
TSP-453
43. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-454
44. DĖL LIETUVOS HIMNO IR JUOZO LINGIO METŲ PASKELBIMO
2018-12-13
TSP-455
45. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2018-12-13
TSP-456
46. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2018-12-13
TSP-457
47. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2018-12-13
TSP-458
48. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA GRIŠKABŪDŽIO BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-17
TSP-460
49. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO MSTL., A. SKELČIO G. 1, PERDAVIMO ASOCIACIJAI GRIŠKABŪDŽIO BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-17
TSP-461
50. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA LUKŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-17
TSP-462
51. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ MSTL., EŽERO G. 3A, PERDAVIMO ASOCIACIJAI LUKŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-17
TSP-463